Korporativna odgovornost

Sistem upravljanja okolišem ISO 14001

Sa sviješću da se sirovine potrebne za proizvodnju nameštaja nabavljaju iz prirodnih resursa, naši osnovni principi su;

  • Da se poštuju zakonski propisi koji se odnose na životnu sredinu,
  • Postaviti ciljeve s ciljem smanjenja našeg otpada i potrošnje prirodnih resursa, i praviti kontinuirana poboljšanja.

U skladu s našim principima i ciljevima, povećavamo nivo obuke i sudjelovanje naših zaposlenih te poboljšavamo naš pozitivan doprinos čovjeku i okolišu.