Savjeti za brigu o proizvodima

 • Ne koristite Çilek proizvode u bilo koje druge svrhe, osim u poboljšanju funkcionalnosti proizvoda.
 • Ne otvarajte poklopac i ladice istovremeno kako biste spriječili prevrtanje namještaja koji ima brojne ladice, poput komode sa odjećom.
 • Ne preopterećujte svoj nameštaj. Izbjegavajte teret koji može oštetiti ravnotežu vašeg proizvoda. Postavite ga na ravan pod.
 • Provjerite da li su točkići zakočeni na namještaju sa točkićima.
 • Zaštitite svoj namještaj od ekstremno vrućih i hladnih okruženja i dugotrajne direktne sunčeve svjetlosti.
 • Hemijska sredstva, oštri i šiljati predmeti mogu uzokovati oštećenja na površinama
 • Ne koristite etikete i slične ljepljive materijale koji mogu oštetiti kvalitet površine vašeg namještaja.
 • Ako želite očistiti ili demontirati svoj nameštaj, prvo isključite utikač iz električne utičnice, ukoliko postoji.
 • Pri čišćenju Çilek proizvoda koristite mekanu krpu navlaženu vodom i sredstvom za čišćenje koje neće oštetiti proizvod.
 • Redovno provjeravajte šarafe na baglamama za povezivanje i podešavanje kako biste spriječili spadanje vrata.
 • Postavite proizvode tako da udaljenost od zida bude najmanje 2 cm prostora. Zračenjem ćete spriječiti vlagu i buđ zadnjeg dijela proizvoda.
 • Moraju se poštovati upute za upotrebu i čišćenje navedene na dodacima kao što su tepih, posteljina i rasvjeta.